Βύσμα Τροφοδοσίας για λάπτοπ HP Compaq CQ43, CQ57

Βύσμα Τροφοδοσίας για λάπτοπ HP Compaq CQ43, CQ57

DC Power Jack Socket for HP CQ43 G43 431 435 436 CQ57 630 2000
Part number:

35070SV00-H59-G

Κεντρικό pin:

5.0mm

Τύπος σύνδεσης:

7-wire 7-pin

Εξωτερικό pin:

7.4mm

Με καλώδιο:

Ναί

Κατάσταση:

Καινούργιο

Συνολικό μήκος:

19cm
Περίπου

Εγγύηση:

6 μήνεςΓια μοντέλα λάπτοπ:

Compaq
Compaq Presario CQ43, Compaq Presario CQ57, Compaq Presario CQ57Z, Compaq Presario CQ57-xxx, Compaq Presario CQ57Z-xxx, Compaq Presario CQ57-100, Compaq Presario CQ57-101TU, Compaq Presario CQ57-101TX, Compaq Presario CQ57-102TU, Compaq Presario CQ57-103TU, Compaq Presario CQ57-104TU, Compaq Presario CQ57-105TU, Compaq Presario CQ57-106TU, Compaq Presario CQ57-108TU, Compaq Presario CQ57-109TU, Compaq Presario CQ57-110TU, Compaq Presario CQ57-111SA, Compaq Presario CQ57-111TU, Compaq Presario CQ57-112TU, Compaq Presario CQ57-113TU, Compaq Presario CQ57-200, Compaq Presario CQ57-200EI, Compaq Presario CQ57-200EK, Compaq Presario CQ57-200EV, Compaq Presario CQ57-200SA, Compaq Presario CQ57-200SI, Compaq Presario CQ57-200SK, Compaq Presario CQ57-200SM, Compaq Presario CQ57-200SS, Compaq Presario CQ57-200ST, Compaq Presario CQ57-200SV, Compaq Presario CQ57-200TU, Compaq Presario CQ57-201ER, Compaq Presario CQ57-201SL, Compaq Presario CQ57-201SO, Compaq Presario CQ57-201SS, Compaq Presario CQ57-201SY, Compaq Presario CQ57-201TU, Compaq Presario CQ57-202EI, Compaq Presario CQ57-202ER, Compaq Presario CQ57-202ES, Compaq Presario CQ57-202EZ, Compaq Presario CQ57-202SG, Compaq Presario CQ57-202SI, Compaq Presario CQ57-202SS, Compaq Presario CQ57-203ER, Compaq Presario CQ57-203SA, Compaq Presario CQ57-204ER, Compaq Presario CQ57-204SH, Compaq Presario CQ57-205SB, Compaq Presario CQ57-205SD, Compaq Presario CQ57-205SO, Compaq Presario CQ57-205SR, Compaq Presario CQ57-205SW, Compaq Presario CQ57-205TU, Compaq Presario CQ57-206SG, Compaq Presario CQ57-206TU, Compaq Presario CQ57-207SO, Compaq Presario CQ57-207TU, Compaq Presario CQ57-208SO, Compaq Presario CQ57-210SC, Compaq Presario CQ57-210SD, Compaq Presario CQ57-210SG, Compaq Presario CQ57-210SW, Compaq Presario CQ57-210SX, Compaq Presario CQ57-210US, Compaq Presario CQ57-212NR, Compaq Presario CQ57-212SQ, Compaq Presario CQ57-214NR, Compaq Presario CQ57-215EI, Compaq Presario CQ57-215SI, Compaq Presario CQ57-215SM, Compaq Presario CQ57-218NR, Compaq Presario CQ57-218SQ, Compaq Presario CQ57-220EB, Compaq Presario CQ57-220EE, Compaq Presario CQ57-220SB, Compaq Presario CQ57-220SC, Compaq Presario CQ57-220SE, Compaq Presario CQ57-225SA, Compaq Presario CQ57-225SR, Compaq Presario CQ57-229WM, Compaq Presario CQ57-230SB, Compaq Presario CQ57-230SF, Compaq Presario CQ57-230SX, Compaq Presario CQ57-231SF, Compaq Presario CQ57-232EF, Compaq Presario CQ57-232SF, Compaq Presario CQ57-233SF, Compaq Presario CQ57-235SF, Compaq Presario CQ57-241SG, Compaq Presario CQ57-250ER, Compaq Presario CQ57-250ET, Compaq Presario CQ57-250SM, Compaq Presario CQ57-250ST, Compaq Presario CQ57-250SV, Compaq Presario CQ57-252ER, Compaq Presario CQ57-252SA, Compaq Presario CQ57-253SA, Compaq Presario CQ57-256SA, Compaq Presario CQ57-260EP, Compaq Presario CQ57-275ER, Compaq Presario CQ57-280ST, Compaq Presario CQ57-285SG, Compaq Presario CQ57-290ST, Compaq Presario CQ57-300, Compaq Presario CQ57-300SG, Compaq Presario CQ57-300TU, Compaq Presario CQ57-301EC, Compaq Presario CQ57-301EH, Compaq Presario CQ57-301EO, Compaq Presario CQ57-301ES, Compaq Presario CQ57-301EW, Compaq Presario CQ57-301EZ, Compaq Presario CQ57-301SA, Compaq Presario CQ57-301SD, Compaq Presario CQ57-301SF, Compaq Presario CQ57-301SO, Compaq Presario CQ57-301SS, Compaq Presario CQ57-301SV, Compaq Presario CQ57-301TU, Compaq Presario CQ57-302SA, Compaq Presario CQ57-302SL, Compaq Presario CQ57-302SP, Compaq Presario CQ57-302SS, Compaq Presario CQ57-302SV, Compaq Presario CQ57-303EV, Compaq Presario CQ57-303SA, Compaq Presario CQ57-303SG, Compaq Presario CQ57-303SL, Compaq Presario CQ57-303SO, Compaq Presario CQ57-303SS, Compaq Presario CQ57-303SW, Compaq Presario CQ57-303TU, Compaq Presario CQ57-304EZ, Compaq Presario CQ57-304SA, Compaq Presario CQ57-304SC, Compaq Presario CQ57-304SD, Compaq Presario CQ57-304SL, Compaq Presario CQ57-304SP, Compaq Presario CQ57-305EZ, Compaq Presario CQ57-305SB, Compaq Presario CQ57-305SF, Compaq Presario CQ57-305SL, Compaq Presario CQ57-307TU, Compaq Presario CQ57-308TU, Compaq Presario CQ57-310SD, Compaq Presario CQ57-310TU, Compaq Presario CQ57-310US, Compaq Presario CQ57-311SF, Compaq Presario CQ57-311SO, Compaq Presario CQ57-311SS, Compaq Presario CQ57-311TU, Compaq Presario CQ57-312SA, Compaq Presario CQ57-312TU, Compaq Presario CQ57-313SC, Compaq Presario CQ57-313SD, Compaq Presario CQ57-313SF, Compaq Presario CQ57-313SS, Compaq Presario CQ57-313SW, Compaq Presario CQ57-313SZ, Compaq Presario CQ57-313TU, Compaq Presario CQ57-314NR, Compaq Presario CQ57-315NR, Compaq Presario CQ57-318SO, Compaq Presario CQ57-319WM, Compaq Presario CQ57-320SG, Compaq Presario CQ57-321SG, Compaq Presario CQ57-356EA, Compaq Presario CQ57-356SA, Compaq Presario CQ57-364EA, Compaq Presario CQ57-364SA, Compaq Presario CQ57-366SA, Compaq Presario CQ57-366SD, Compaq Presario CQ57-368SB, Compaq Presario CQ57-368SF, Compaq Presario CQ57-368SO, Compaq Presario CQ57-368SZ, Compaq Presario CQ57-370SG, Compaq Presario CQ57-371EI, Compaq Presario CQ57-371EK, Compaq Presario CQ57-371ER, Compaq Presario CQ57-371SA, Compaq Presario CQ57-371SI, Compaq Presario CQ57-371SK, Compaq Presario CQ57-371SR, Compaq Presario CQ57-371ST, Compaq Presario CQ57-371SV, Compaq Presario CQ57-372EM, Compaq Presario CQ57-372ER, Compaq Presario CQ57-372SM, Compaq Presario CQ57-372SQ, Compaq Presario CQ57-372SR, Compaq Presario CQ57-372ST, Compaq Presario CQ57-372SX, Compaq Presario CQ57-374ER, Compaq Presario CQ57-374ST, Compaq Presario CQ57-375EM, Compaq Presario CQ57-375ER, Compaq Presario CQ57-375SM, Compaq Presario CQ57-375SQ, Compaq Presario CQ57-375SR, Compaq Presario CQ57-375ST, Compaq Presario CQ57-375SX, Compaq Presario CQ57-376ER, Compaq Presario CQ57-377ER, Compaq Presario CQ57-377SI, Compaq Presario CQ57-377SR, Compaq Presario CQ57-380EI, Compaq Presario CQ57-380ER, Compaq Presario CQ57-380SI, Compaq Presario CQ57-380SK, Compaq Presario CQ57-381EM, Compaq Presario CQ57-381ER, Compaq Presario CQ57-381EU, Compaq Presario CQ57-381SM, Compaq Presario CQ57-381SR, Compaq Presario CQ57-381SU, Compaq Presario CQ57-382SQ, Compaq Presario CQ57-382SR, Compaq Presario CQ57-383EK, Compaq Presario CQ57-383ER, Compaq Presario CQ57-383EU, Compaq Presario CQ57-383SK, Compaq Presario CQ57-383SQ, Compaq Presario CQ57-383SR, Compaq Presario CQ57-383SU, Compaq Presario CQ57-393SG, Compaq Presario CQ57-399ER, Compaq Presario CQ57-399SD, Compaq Presario CQ57-400ER, Compaq Presario CQ57-400SO, Compaq Presario CQ57-400SS, Compaq Presario CQ57-405SS, Compaq Presario CQ57-405SX, Compaq Presario CQ57-406TU, Compaq Presario CQ57-408TU, Compaq Presario CQ57-420SY, Compaq Presario CQ57-451SW, Compaq Presario CQ57-470ST, Compaq Presario CQ57-489WM, Compaq Presario CQ57-499SV, Compaq Presario CQ57Z-100

HP
HP 2000, HP 2000-100, HP 2000-200, HP 2000-300, HP 2000-400, HP 2000, HP 2000-104CA, HP 2000-120CA, HP 2000-130CA, HP 2000-140CA, HP 2000-150CA, HP 2000-151CA, HP 2000-208CA, HP 2000-210US, HP 2000-211HE, HP 2000-216NR, HP 2000-217NR, HP 2000-219DX, HP 2000-224CA, HP 2000-227CL, HP 2000-228CA, HP 2000-239DX, HP 2000-239WM, HP 2000-240CA, HP 2000-250CA, HP 2000-299WM, HP 2000-300CA, HP 2000-320CA, HP 2000-329WM, HP 2000-340CA, HP 2000-350US, HP 2000-351NR, HP 2000-352NR, HP 2000-353NR, HP 2000-354NR, HP 2000-355DX, HP 2000-356US, HP 2000-358NR, HP 2000-361NR, HP 2000-363NR, HP 2000-365DX, HP 2000-369NR, HP 2000-369WM, HP 2000-370CA, HP 2000-373CA, HP 2000-379WM, HP 2000-400CA, HP 2000-410US, HP 2000-412NR, HP 2000-416DX, HP 2000-417NR, HP 2000-420CA, HP 2000-425NR, HP 2000-427CL, HP 2000-428DX, HP 2000-450CA, HP 2000-453CA, HP 2000T-300, HP 2000Z-100, HP 2000Z-300, HP 2000Z-400, HP 430, HP 431, HP 435, HP 436, HP 630, HP 631, HP 635, HP 636, HP G43Συμβατά P/N:

35070SV00-H59-G, 35070SV00, 35070QP00-600-G, 646121-001, 350714L00-600-G
  • Κατασκευαστής: HP
  • Κωδικός Προϊόντος: D246
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο

Προσοχή

Παρακαλώ επιβεβαιώστε με την φωτογραφία ότι το προϊόν είναι ίδιο με δικό σας.

Ετικέτες: Βύσμα, Τροφοδοσίας, DC Jack, Power, Jack, Socket, Laptop, HP, Compaq, CQ43, CQ57, 2000, 430, 431, 435, 436, 630, 631, 635, 636, G43, 646121-001, 350714L00-600-G, DC Jack Laptop D246, Βύσμα Τροφοδοσίας λάπτοπ HP Compaq CQ43 CQ57 2000 430 431 435 436 630 631 635 636 G43 646121-001 350714L00-600-G buy in