Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Στο τολάπτοπ.gr  η προστασία των δικαιωμάτων αλλά και των προσωπικών σου δεδομένων έχουν πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό η εταιρία εναρμονίζεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες και να είμαστε διαφανείς όσον αφορά τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς και τι κάνουμε με αυτές.                                                 

Κατά την επίσκεψή σας στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.), για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν θα χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, και το Ν. 3471/2006 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο πλαίσιο των συναλλαγών σας με τον τολάπτοπ.gr μέσω του ηλεκτρονικού του καταστήματος μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή , με μοναδικό σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, και διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη αυτής.


Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των παιδιώνv 

Η Εταιρεία δεν θα συλλέξει ή επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω των 16 ετών  σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. 


Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Το τολάπτοπ.gr επιτρέπει στους χρήστες τους να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στο τολάπτοπ.gr . Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το τολάπτοπ.gr  θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη το τολάπτοπ.gr  θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με το τολάπτοπ.gr  μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@tolaptop.gr . Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω της σελίδας εγγραφής του τολάπτοπ.gr . Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των Χρηστών είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password). Κάθε φορά που ο Χρήστης τους καταχωρεί στα αντίστοιχα πεδία, αποκτά ασφαλή πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία. 

Οι Χρήστες δύνανται να μεταβάλλουν τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμούν. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία κάθε Χρήστη είναι ο ίδιος μέσω των ανωτέρω κωδικών. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας και διασφάλισης της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στους ως άνω κωδικούς από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας τους ή διαρροής τους, ο Χρήστης θα πρέπει να προβεί (εγγράφως ή με e-mail) στην άμεση ειδοποίησή μας, αλλιώς tolaptop.gr  δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και τις συνέπειες αυτής. Συνιστάται στους Χρήστες, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζουν το password τους σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγουν τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης).


Αλλαγές στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Δήλωση Απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάξει κατά καιρούς. Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Δήλωση, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα δημοσιεύουμε σε αυτήν τη σελίδα τυχόν αλλαγές στην δήλωση απορρήτου.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας κάνοντας χρήσης της ειδικής φόρμας επικοινωνίας η οποία παρέχεται στο www.tolaptop.gr εγγράφως ή με e-mail.