Όροι χρήσης

Όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου


Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.


Εταιρεία


Η επωνυμία της εταιρείας είναι.

Τολάπτοπ.gr by EXPERTGROUP


ΤΖΕΙΡΑΝΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ /ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠ. Η/Υ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΑΦΜ: 300412380
ΔΥΟ Ε’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Α.Ε.Γ.Ε.ΜΗ: 43269806000


Έδρα:
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - 47
Τ.Κ.54632 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310544781
www.tolaptop.gr info@tolaptop.gr


Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-19:00 (εκτός αργιών)
Σαββάτο 11:00-14:00


Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, λογοτύπων, παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και το όνομα χώρου τολάπτοπ.gr αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του τολάπτοπ.gr και των δικαιοπαρόχων της, και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Η εμφάνιση και έκθεσή τους στον διαδικτυακό τόπο τολάπτοπ.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.


Απαγορεύεται:

 • Η συλλογή ή χρήση οποιονδήποτε λογοτύπων ή γραφικών, καταλόγων, φωτογραφικού υλικού, περιγραφών προϊόντων ή τιμών.
 • Οποιαδήποτε έμμεση χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και των περιεχομένων σε αυτό, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, δίχως τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας.
 • Τολάπτοπ.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, χωρίς καμία προειδοποίηση.

Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα
Τολάπτοπ.gr δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα του tolaptop.gr τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες, της ιστοσελίδας, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.


Περιορισμός ευθύνης
Τολάπτοπ.gr δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
Στο τολάπτοπ.gr η προστασία των δικαιωμάτων αλλά και των προσωπικών σου δεδομένων έχουν πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό η εταιρία εναρμονίζεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες και να είμαστε διαφανείς όσον αφορά τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς και τι κάνουμε με αυτές.


Αναγνώριση Πελάτη
Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των Χρηστών είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password). Κάθε φορά που ο Χρήστης τους καταχωρεί στα αντίστοιχα πεδία, αποκτά ασφαλή πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία. Οι Χρήστες δύνανται να μεταβάλλουν τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμούν. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία κάθε Χρήστη είναι ο ίδιος μέσω των ανωτέρω κωδικών. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας και διασφάλισης της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στους ως άνω κωδικούς από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας τους ή διαρροής τους, ο Χρήστης θα πρέπει να προβεί (εγγράφως ή με e-mail) στην άμεση ειδοποίησή μας, αλλιώς τολάπτοπ.gr δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και τις συνέπειες αυτής. Συνιστάται στους Χρήστες, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζουν το password τους σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγουν τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης).


Ευθύνη-Χρήστη
Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Οι χρήστες των ιστοσελίδων τολάπτοπ.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτές και το ηλεκτρονικό κατάστημα της αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση. προσωπικών δεδομένων των χρηστώ.


Αποζημίωση
Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να τηρήσει αλώβητη την Εταιρεία, τους υπαλλήλους της, τα διευθυντικά της στελέχη, τους αντιπροσώπους της, τους προμηθευτές της, καθώς και τρίτους συνεργάτες της από κάθε απώλεια, έξοδο, ζημία και κόστος, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής των Νομικών της Συμβούλων, που θα προκύψουν από τυχόν παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της Ιστοσελίδας από το χρήστη.


Αγορά
Κατά την αγορά αλλά και την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο χρήστης καθοδηγείται βήμα προς βήμα από τις αυτόματες υποδείξεις του συστήματος. Η παραγγελία θα αρχειοθετείται. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, θα αποστέλλεται στο χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα που θα πιστοποιεί την παραλαβή της παραγγελίας. Εάν κατά την εκτέλεση της παραγγελίας συμβεί κάποιο λάθος με ευθύνη της εταιρείας, η τελευταία έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει το λάθος. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης, προ της ολοκλήρωσης της παραγγελίας, θα έχει την δυνατότητα να ελέγξει την παραγγελία και να την διορθώσει.


Τρόποι Πληρωμής
Η πληρωμή (παροχή υπηρεσιών και αγορών από το κατάστημα μας) μπορεί να γίνει:

 • Μετρητοίς κατά την παραλαβή από τα καταστήματά μας.
 • Πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα.
 • Paypal.
 • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Τρόποι Αποστολής
Παραλαβή στο Κατάστημα (ή με δική σας Courier)


Με Courier
Μπορούμε να προχωρήσουμε σε αποστολή με Courier ΕΛΤΑ DOOR to DOOR, ACS η με SPEEDEX στην προνομιακή τιμή των 3,00 €/αποστολή για δέματα έως 5 κιλά.
Για Αντικαταβολή: Πρόσθετο κόστος 2.00 Ευρώ


Πολιτική Επιστροφών
Για να πραγματοποιηθεί επιστροφή του (ή των) αγορασθέντος (ή αγορασθέντων) προϊόντος (ή προϊόντων), ο πελάτης θα πρέπει να μεριμνήσει έτσι ώστε:

 1. Το προϊόν να βρίσκεται εντός της αρχικής του συσκευασίας και στην ίδια άριστη κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, μαζί με την απόδειξη αγοράς και συμπεριλαμβανομένων των ειδικών σημάνσεων του προϊόντος.

 2. Η επιστροφή του προϊόντος να πραγματοποιηθεί εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του.
  Σημείωση: Όλα τα προϊόντα που επιστρέφονται στα κατάστημα μας υπόκεινται σε σχολαστικό ποιοτικό έλεγχο.

 3. Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παραλαβής της παραγγελίας σας, την κατάσταση των προϊόντων, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα κατά τον ποιοτικό έλεγχο στο προϊόν που παραλάβατε , μπορείτε να επικοινωνήσετε με εκπρόσωπο μας για την επίλυση του ζητήματος.

Σε περίπτωση που θέλετε να μας επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με εκπρόσωπο μας στο τηλέφωνο 2310544781.


Επιστροφή ανταλλακτικών λάπτοπ (Laptop Parts)
Έχοντας την περιορισμένη εγγύηση τα ανταλλακτικά του λάπτοπ (Laptop Parts) – οθόνες για λάπτοπ, ανεμιστήρες, πληκτρολόγια , μεντεσέδες, καλώδιοταινίες οθόνης, πλαστικά κολλήματα (A,B,C,D COVERS), IC chips, βύσματα τροφοδοσίας, μητρικές πλακέτες - δεν μπορούν να επιστραφούν χωρίς να είναι ελαττωματικά.(η πολιτική επιστροφών 14 ημερολογιακών ημερών για αυτά τα προϊόντα δεν ισχύει).


Επίσης τα ανταλλακτικά του λάπτοπ (Laptop Parts) δεν μπορούν να επιστραφούν - αν έχουν αγοραστή μόνο για τεστ (δοκιμές και πειράματα).


Τα ανταλλακτικά του λάπτοπ (Laptop Parts) δεν μπορούν να επιστραφούν - αν μετά την διαδικασία εγκατάστασης έχουν χαλάσει η υπολειτουργούν.


Σας υπενθυμίζουμε πως το ανταλλακτικό λάπτοπ (Laptop Parts) απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε επαγγελματίες ηλεκτρονικούς η και μηχανικούς πληροφορικής.


Η επιχείρηση μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει κατά την εγκατάσταση η χρήση του ανταλλακτικού λάπτοπ (Laptop Parts).


Τα ανταλλακτικά του λάπτοπ (Laptop Parts) μπορούν να επιστραφούν μόνο αν είναι ελαττωματικά η αν έχει γίνει λάθος από εμάς και στάλθηκε διαφορετικό ανταλλακτικό.


Όλες οι επιστροφές θα ελεγχτούν μέσα σε 2-3 εργάσιμες μέρες.


Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε το προϊόν που έχετε αγοράσει, έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε με 2 τρόπους εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που το παραλάβατε!

 1. Παραδίδοντας το/τα στην αρχική κατάσταση και συσκευασία προσκομίζοντας την απόδειξη αγοράς!
 2. Αποστέλλοντας το/τα με δικά σου έξοδα, στην αρχική του κατάσταση και συσκευασία, εσωκλείνοντας την απόδειξη αγοράς.
 3. Κατά την επιστροφή των προϊόντων αναλαμβάνεται την ευθύνη της συσκευασίας με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλιστεί πως ουδεμία φθορά δε θα συμβεί στα προϊόντα. Οθόνες, μητρικές και λοιπά ευπαθή προϊόντα πρέπει να προστατεύονται από κινδύνους όπως χτυπήματα, στατικό ηλεκτρισμό κ.α.

Στην περίπτωση που ο λόγος της επιστροφής σας αφορά σε λάθος της εταιρείας δεσμευόμαστε να αναλάβουμε το κόστος επιστροφής του προϊόντος. Η επιστροφή των προϊόντων σε περιπτώσεις δικής μας υπαιτιότητας πραγματοποιείται αποκλειστικά με ΕΛΤΑ, ACS, SPEEDEX.